Aleris Psykiatri Lund

kubb- aleris psykiatri lund skåne

Våra behandlingsformer

Aleris Psykiatri Lund erbjuder alla typer av psykiatrisk öppenvård för dig som bor i nordvästra Lund och Kävlinge kommun. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Hos oss finns psykiatriker, psykologer, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, sjuksköterskor och socialpedagoger. Vi har också en brukarinflytandesamordnare, med egen erfarenhet av psykiatrisk vård och kommunala stödinsatser, som finns som en resurs för dig som önskar ett personligt stöd i mötet med behandlare.

Aleris vill bidra till att den samlade psykiatriska kompetensen inom den specialiserade vården och hos övriga aktörer samverkar till det bästa för varje enskild patient.

Välkommen till oss!

Till toppen av sidan