Aleris Ensamkommande Rosengård

Aleris Ensamkommande Malmö

Vårt transitboende i Rosengård finns till för unga som flytt ensamma till Sverige från ett annat land. Vi vill ge dessa en trygg och stabil tillvaro och hjälpa dem till en snabb integration i det svenska samhället. Vi vill göra skillnad!

Bland våra erbjudanden finns transitboenden för nyanlända ungdomar och olika former av boenden och stödinsatser för de som söker asyl eller fått permanent uppehållstillstånd, PUT.

Vi vill också göra det enkelt för kommuner att kunna ta hand om ensamkommande flyktingbarn.

 

Ansvarig chef

Torbjörn Wiik är föreståndare på Aleris Transitboendet i Rosengård.

Behandlingar

Till toppen av sidan