Alerisförfattare bakom utbildande bok

Att arbeta med unga i utsatthet kräver stor kunskap. Något personalstyrkan på Aleris Ensamkommande i Malmö har. De sammanställde sina knappt nio år av erfarenheter. Resultatet blev en utbildningsbok som nu används som kurslitteratur.

sofie tullmar- Vi upplevde att det saknades en sammanställning av arbetet med klienter i utsatthet. Vad är det vi egentligen gör i praktiken och varför behövs vi?, förklarar Sofie Tullmar, bokens författare.

Boken med titeln ”Att arbeta med barn och unga i utsatthet” riktar sig till allt från socialpedagoger som vill utveckla sitt individbemötande till mellanchefer som stöd i att skapa en välfungerade verksamhet. Det är en lättsmält och överskådlig introduktion till framförallt HVB som kan användas i utbildning, som diskussionsunderlag för första linjens chef, samarbetspartners, gode man eller tillfällig vårdnadsförhavande

- I dagsläget provar vi att använda boken som diskussionsunderlag mellan praktikant och handledare, berättare Sofie Tullmar vidare. Boken består av sex kapitel som ska ge läsaren möjlighet att följa arbetets gång i olika nivåer. Ett av kapitlen är skriven av Aleris Stöd och boendes regionchef Magnus Kjellén.

Trots att boken är så ny är intresset för den är redan stort. Yrkeshögskolan Sverigehälsan använder boken ur ett pedagogiskt syfte som kurslitteratur.

Boken finns ute till försäljning via utgivande förlag Komlitt men också via Bokus och Adlibris. 

Till toppen av sidan