Aleris Nåjden Region Syd

Region Syd har familjehem i Bohuslän, Västergötland, Halland och Skåne.

Aleris Nåjdens samtliga familjehemskonsulenter har mångårig erfarenhet av familjehemsvård och arbete med placeringar av barn och ungdom med en komplex problematik. Vill du komma i kontakt med någon av oss på Aleris Nåjden region Mitt? Här är våra kontaktuppgifter:

  Per Fredström
Regionchef Syd
Beteendevetare
070-54 62 293
per.fredstrom@aleris.se
 Anna-Karin Fuchs Anna-Karin Fuchs
Familjehemskonsulent Skåne
Socionom
070-665 01 77
anna-karin.fuchs@aleris.se

Klas Forsblom
Familjehemskonsulent Skåne
Socionom, Handledarutbildad, Analytiker Kälvesten
070-666 59 36 
klas.forsblom@aleris.se 

 

Linda Sandgren
Familjehemskonsulent Skåne
Socionom
072-229 39 00
linda.sandgren@aleris.se


Martin Berger
Familjehemskonsulent Bohuslän, Halland och Västergötland
Socionom, handledarutbildad
073-150 00 16
martin.berger@aleris.se

Ingemar Lindelund
Familjehemskonsulent Bohuslän, Halland och Västergötland
Beteendevetare, handledarutbildad
073-150 08 24
ingemar.lindelund@aleris.se

 Porträtt Marie Sandholm

Marie Sandholm
Familjehemskonsulent Bohuslän, Halland och Västergötland
Socionom, handledarutbildad
0761-34 34 79
marie.sandholm@aleris.se

 Porträtt Susanne Eknander

Susanne Eknander
Familjehemskonsulent Bohuslän, Halland och Västergötland
Socionom, handledarutbildad
0722-05 85 84
susanne.eknander@aleris.se

Till toppen av sidan