Lämna dina synpunkter till oss

Har du synpunkter angående till exempel mat, städning, aktiviteter eller vårt bemötande är du välkommen att lämna dem här. Vi tar alla synpunkter på allvar oavsett omfattning och gör vårt bästa för att åtgärda dem.

Vi strävar alltid efter att bli bättre

I Aleris Omsorgs ständiga förbättringsarbete genomför vi olika mätningar för att få veta hur vi kontinuerligt kan förbättra vår vård- och omsorg.

Aleris har tydliga riktlinjer för hur synpunkter och klagomål hanteras i verksamheten. Vi tar klagomål och synpunkter på allvar oavsett problemets omfattning.

Lämna dina synpunkter i formuläret här på sidan. Bifoga gärna kontaktuppgifter så att vi vid behov kan återkoppla till dig.

Andra instanser

Om du inte upplever att du får gehör för dina synpunkter, får du gärna kontakta affärsområdeschefen eller vår Tf. VD, Erik Sandøy. Kontaktuppgifter hittar du under Ansvariga Aleris Omsorg.

Du kan även vända dig till din kommun, som är Aleris uppdragsgivare. Eller till IVO, Inspektionen för Vård- och omsorg som tar emot uppgifter om brister och missförhållanden.   

Tack för visat intresse och engagemang!

Berätta vad du tycker

Till toppen av sidan