Vår inriktning

På Vifolkagården finns ett stort utbud; demensenhet, korttidsplatser, hemtjänstverksamhet, egen restaurang och vanliga platser på äldreboendet.

Att utgå från det friska

Trots att man drabbats av en sjukdom så vill vi inom Aleris ändå utgå från det friska och hitta saker som man fortfarande kan göra och glädjas åt i livet. Det är vår drivkraft.

Aleris arbetar mycket engagerande i att ge god vård för personer med demenssjukdom. En god vård och omsorg om demenssjuka handlar om att se hela människan.

Bemötande är viktigt

Bemötandet har visat sig vara avgörande för vad den enskilda klarar av och hur han/hon upplever världen och sitt sammanhang. En person som drabbats av demenssjukdom har fortfarande känslomässiga behov och förmåga att känna gläldje och det är avgörande att den som vårdar har förutsättningar att se, förstå och möta varje individs behov.

Till toppen av sidan