Aleris Trädgården Behandlingshem

Ensamkommande Mölndal

Vi på Aleris Trädgården behandlingshem hjälper barn och unga mellan 15-20 år med långvariga kriser, trauman eller anknytningssvårigheter, så kallade psykosocial problematik. Det kan t ex handla om att man har vistats i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, har ett hotfullt beteende, för ett vagabonderande liv eller har svåra konflikter med sina föräldrar eller andra närstående.

Vårt förhållningssätt är vår framgång där vi möter alla individer där han eller hon befinner sig, vilket är avgörande för att hjälpa dessa barn och ungdomar att skapa en ordnad tillvaro och bli en del av samhället.


Vårt behandlingshem hjälper barn och ungdomar att:

 • att kartlägga sin historia och hitta sig själv
 • förhålla sig till verkligheten
 • identifiera mål för framtiden
 • strukturera sin vardag
 • verktyg för att klara ett självständigt liv utan insatser från ex. socialtjänsten

För att säkerställa måluppfyllelsen har vi medarbetare med rätt utbildning och kompetens som arbetar efter ett strukturerat behandlingsupplägg som vi kommit överens om tillsammans med barn och ungdomen samt uppdragsgivaren (genomförandeplan).

Vi arbetar utifrån följande metoder och verktyg:

 • traumamedveten omsorg
 • motiverande Intervju (MI)
 • lågaffektivt förhållningsätt /icke-polariserande förhållningsätt
 • kartläggning av livslinje
 • nnätverkskarta
 • identifiering av triggersförebyggande
 • återfallsprevention

Föreståndare/verksamhetschef

Teddy Wallenhov, verksamhetschef Ensamkommande MölndalVerksamhetschef för Aleris Trädgården behandlingshem i Mölndal är Teddy Wallenhov  Tel. +46 (0)70- 168 11 83, epost: Teddy.Wallenhov@aleris.se.

Till toppen av sidan