Skip to Content

För studerande

Aleris Specialistvård finns på Lasarettet i Motala och verkar på uppdrag av och i nära samverkan med Region Östergötland.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top