Arbetsterapeutstudent

Välkommen som student till oss!

Introduktion

Du kontaktar handledaren via mail och får praktisk information inför första dagen på VFU:n.

Första dagen på VFU

Du får information om vår enhet samt introduktionsmaterial med bl. a. arbetsrutiner och patientinformationer inför olika operationer. Vi går också igenom din inlärningsplan. 

Hur arbetar vi?

Arbetsterapeuten på vårdenheten arbetar måndag till fredag. På vårdenheten arbetar en arbetsterapeut och tre fysioterapeuter tillsammans med övrig vårdpersonal. Arbetsterapeutens arbete består av preoperativ information, postoperativ rehabilitering och bedömningar av personlig ADL- och hjälpmedelsbehov.

Som arbetsterapeutstudent finns det möjlighet att träna på:
  • Personlig ADL bedömning av patient postoperativt
  • Postoperativ rehabilitering på vårdenheten
  • Dokumentera utförda åtgärder i journal
  • Preoperativ information till patienter och anhöriga
  • Bedömning av hjälpmedelsbehov
  • Preoperativ information till patienter och anhöriga

Handledare

Klara Wiklund, leg arbetsterapeut
Tfn: 010-104 78 95
E-post: klara.wiklund@aleris.se 

Till toppen av sidan