Operationsenheten

Anestesi- och operationsenheten är placerad på plan 15 på Lasarettet i Motala.

Vår operationsenheten består av sex operationssalar, postoperativ avdelning samt sterilcentral.

Merparten av den kirurgiska verksamheten består av ortopedi med knä- och höftledplastiker samt fotkirurgi. Vi utför även operationer inom kirurgi med bla bråckkirurgi och galloperationer. Verksamheten är i huvudsak elektiv men ett visst akutuppdrag finns.

Vi är ca 50 medarbetare som består av undersköterskor, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och specialistläkare.

Ansvariga

  Patrik Johansson, Verksamhetschef anestesi och operation
Tfn 010-104 77 96
Epost Patrik.johansson@aleris.se 
 Lena Frändberg

Anestesi och Postop

Lena Frändberg, Tfn 010-104 71 26
E-post: lena.frandberg@aleris.se

 Susanne Wallon

Operation och Sterilen

Susanne Wallon, Tfn 010-104 81 15
E-post: susanne.wallon@aleris.se

Till toppen av sidan