Skip to Content

Operationsenheten

Anestesi- och operationsenheten är placerad på plan 15 på Lasarettet i Motala.

Operationsenheten

Vår operationsenheten består av sex operationssalar, postoperativ avdelning samt sterilcentral.

Merparten av den kirurgiska verksamheten består av ortopedi med knä- och höftledplastiker samt fotkirurgi. Vi utför även operationer inom kirurgi med bla bråckkirurgi och galloperationer. Verksamheten är i huvudsak elektiv men ett visst akutuppdrag finns.

Vi är ca 50 medarbetare som består av undersköterskor, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och specialistläkare.

OP-presonale1_806x407.jpg


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top