Aleris Smärt- och stresscenter Nacka

Smärta och stress mindfulness utmattning nacka

Under din rehabilitering på Aleris Smärt- och stresscenter Nacka får du en personlig rehabiliteringsplan utifrån dina specifika besvär och behov. Vi har auktorisation från Stockholms läns landsting i vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom. Våra team erbjuder anpassad behandling i samråd med dig.

Vår besöksadress

Vi finns i Nacka Forum, Forumvägen 32, plan 5 131 53 Nacka.

Vårt behandlingsupplägg för smärta och utmattningssyndrom

En planering läggs upp i samråd mellan dig och ditt team. Aktiviteter som fysisk träning och kurser i smärt- och stresshantering sker både individuellt och i grupp och dessutom ingår ett antal föreläsningar.Det mesta av den fysiska träningen är förlagd till moderna träningslokaler i Sickla köpkvarter, där du handleds av vår egen personal.

Under hela rehabiliteringen har du kontinuerlig kontakt med ditt team bestående av läkare, sjukgymnast och psykolog. Tillsammans stämmer ni av hur din rehabilitering fortlöper. Rehabiliteringens varaktighet planeras utifrån dina individuella behov och symptom på smärta och/eller utmattning. Har du behov av sjukskrivning under rehabiliteringen sköts det av din teamläkare på Aleris Smärt och stresscenter Nacka.

Vi har fått auktorisation från Stockholms läns landsting inför vårdvalet Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom. Auktorisationen innebär att man är granskad och uppfyller alla regler som är uppsatta.

Om vårdvalet

Stockholms läns landsting har beslutat att införa vårdval inom flera vårdområden. Syftet med vårdval är att stärka patienters ställning med ökade möjligheter att fritt välja vårdgivare och att tillgängligheten till vården ska öka.
Aleris Smärt- och stresscenter Nacka har auktoriserats av Stockholms läns landsting för vårdvalet –

Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom.

Vårdvalet innebär att patienter med långvarig smärta med eller utan andra utredda sjukdomar samt patienter med utmattningssyndrom ges möjlighet att få rehabilitering hos en och samma vårdgivare, och träffa det team av specialister som patienten behöver, s.k multimodal rehabilitering på specialistnivå (MMR2). Teamet består av minst specialistläkare, KBT-psykolog samt specialistsjukgymnast eller motsvarande.

Fysisk aktivitet/träning och psykologiska insatser kombineras utifrån patientens individuella behov. Rehabiliteringsplan läggs upp av teamet i samråd med patienten, och även insatsernas frekvens och varaktighet planeras.

Till toppen av sidan