Så här kan du bli aktuell för rehabilitering

Så här blir du aktuell för rehabilitering på Smärt- och stresscenter

  • Du har besvär med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom, där tidigare insatser inte gett önskvärt resultat
  • Remiss från läkare, alternativt egenremiss, där resultat från tidigare insatser/utredningar framgår
  • Din remiss granskas och bedöms av specialistläkare på Smärt- och Stresscenter
  • Om din remiss godkänns kallas du till bedömning och får träffa ett team specialister bestående av läkare, psykolog och fysioterapeut
  • Behov av tolk är inget hinder, efterfrågat språk bör framgå i remissen
Till toppen av sidan