Anpassad träning och behandling

Skoknyt

När du börjar din rehabilitering på Smärt- och stresscenter får du en personlig träningsplan som tas fram utifrån dina specifika besvär och behov.

Den personliga planen bygger på den undersökning som du genomgått i början av din rehabilitering på Smärt- och stresscenter. Du har löpande individuella uppföljningar med din ansvarige fysio som vägleder dig i t.ex. vardagsergonomi och avlastande strategier. Din fysioterapeut är antingen naprapat eller sjukgymnast med OMT-inriktning. Samtliga med lång erfarenhet. Vid behov kan enstaka behandlingar ges och då för att underlätta din träning.

Din träning kommer ske inom ramen för Smärt- och stresscenters friskvård där aktiviteter som stabilitetsträning, avspänning, balans och rörelseträning, stavgång och vattengymnastik ingår förutom ditt individuellt anpassade träningsprogram. Dessutom ingår en serie föreläsningar med teman som "Ryggraden och fysisk aktivitet", "Fysisk aktivitet", "Sambandet mellan stres och smärta", "Information om rehabiliteringsprocessen samt "Ergonomi".

Vårt mål är att du ska förbättra eller bibehålla din funktion i vardagen, lära dig hantera smärtan samt att du ska höja din livskvalitet.

Bra länkar:
Till toppen av sidan