Arbetsliv och försörjning

Hjälpande

Under din rehabilitering kan du vid behov erbjudas vägledande samtal kring arbetslivsfrågor (trivsel, ergonomi, anpassning/omplacering), socialförsäkringsfrågor, ekonomiska frågor, studier samt vägledning till nytt yrke.

Dessa samtal sker med arbetsterapeut. I vissa fall hålls även stödjande samtal kring din psykosociala livssituation. Vid behov hålls ett avstämningsmöte i Smärt- och stresscenters regi med berörda parter, vanligtvis arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Syftet med avstämningsmötet är att genom en samordnad planering skapa goda förutsättningar för din fortsatta sysselsättning efter rehabiliteringens slut.

Till toppen av sidan