Egenremiss

Egenremiss

Vi behöver alltid en remiss för att kunna bedöma om vår verksamhet är lämplig att utföra den rehabilitering som önskas. Remissen kan skrivas av din läkare (vilket är vanligast) men om din läkare av någon anledning inte skriver en remiss så kan du skriva en ”egenremiss”. Den bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. För att kunna utesluta andra medicinska sjukdomar som kan ge symtom som depression, trötthet, utmattning, stress och smärta behöver du bifoga kopior på dina provsvar från labprover. Se längst ner på denna sida vilka prover vi rekommenderar. Be din vårdcentral om utskrift på provsvaren.

Alla remisser granskas och bedöms av en läkare och vi återkommer med svar inom någon vecka. Om remissen blir godkänd kommer vi kalla dig till en serie besök då du får träffa ett av våra team bestående av läkare, psykolog och fysioterapeut.

Tänk på att en remiss innehåller känsliga uppgifter varför vi vill ha din egenremiss postad direkt till vår mottagning, Du kan även komma upp till receptionen med din pappersremiss.

E-post är ej en sekretessäkrad väg så vi kan inte behandla din ansökan den vägen.

Blankett Egenremiss - du fyller i alla uppgifter och skriver sedan ut remissen.

Vår mottagning kan erbjuda tid inom vårdgarantins tidsgränser.

Lämpliga labprover inför första besök

Lämpliga labprover för dig att ta för att utesluta andra medicinska sjukdomar som kan ge symtom som depression, trötthet, utmattning, stress, smärta innan remiss till Aleris Smärt- och Stresscenter. Ta kontakt med din vårdcentral för provtagning och provsvar.

CRP

SR

ALAT

GT

Gluc

Krea

Na,

K

Ca-joniserat

Blodstatus

TSH

PEth

D-vitamin

Homocystein/MMA

Folat

Ca-joniserat

Ferritin/Transferrin

Blodstatus

DHEAs morgonvärde

Mg

Zn

Cortisol morgonvärde

U-sticka

proBNP

EKG

Till toppen av sidan