Smärthantering

Kunskap och medvetenhet om långvaring smärta och behandling av den ökar möjligheterna till lyckad rehabilitering.

Smärthantering vid långvarig smärta

Vid långvarig smärta påverkas många delar av livet, till exempel arbete, socialt umgänge, sömn och fritidsintressen. Många upplever att det blir svårare att leva det liv man vill leva när smärtan kommer i vägen.

Smärta är inte bara en fysiologisk reaktion, utan handlar om ett samspel mellan kropp, tankar, känslor och beteende. Långvarig smärta kan leda till oro och nedstämdhet, samtidigt som det kan leda till att smärtan ökar och blir svårare att hantera.

På Smärt- och stresscenter arbetar teamet gemensamt med hur smärtan påverkar din livssituation utifrån ett medicinskt, psykologiskt och fysiskt perspektiv.

Till toppen av sidan