Första mötet

Dagen

Om remissen från din läkare uppfyller kriterierna kallas du till en bedömningsdag på Aleris Smärt- och stresscentrum fd. Ryggcentrum (kl 8.45–12) där:

  • Läkaren gör en noggrann medicinsk undersökning med anamnes och status samt ställer diagnos
  • Psykologen gör en grundlig psykologisk kartläggning och bedömning
  • Fysioterapeuten gör en ingående funktionsundersökning

Du får besked veckan därpå då du träffar teamet igen som meddelar dig om du erbjuds rehabilitering eller om de rekommenderar andra åtgärder för dig. Om du tackar ja till erbjuden rehabilitering kan du börja inom kort.

Remissvar skickas till din läkare.

Till toppen av sidan