Mindfulness

Mindfulness Nacka Stockholm

Mindfulness, eller medveten närvaro, innebär att vara närvarande i nuet, med avsikt och utan att döma eller värdera det som vi upplever. Man kan säga att det är en träning i att vara en ”human being” istället för en ”human doing”.

Mindfulness gör oss mer medvetna

Genom mindfulnessträning blir vi mer medvetna om våra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Oro, stress och annat lidande är någonting som vi till stor del skapar själva genom våra tankar. Om vi kan vara i nuet oroar vi oss inte för framtiden och vi grämer oss inte över vad som har hänt.

Vi tränar oss i att möta svårigheter på ett annat sätt än vi brukar genom att ta emot, observera och acceptera tankar och känslor utan att döma oss själva. Att acceptera innebär att se vår situation som den är, utan att direkt fastna i automatiska tendenser som att värdera, fixa eller önska att saker och ting var annorlunda.  

Mindfulness hjälper oss också att uppskatta det härliga i livet genom att vi kan vara mer närvarande och därmed lägga märke till alla vackra, goda, sköna ting eller stunder.

Det finns en hel del forskning gjord om mindfulnessträning och generellt finns det bra forskningsstöd för mindfulness som behandlingsform. Forskning har visat att regelbunden träning i mindfulness bland annat kan leda till:

  • Minskad stress
  • Ökad livskvalité
  • Bättre sömn
  • Minskad oro/rädsla
  • Bättre smärthantering
  • Ökad empati

Aleris Smärt- och stresscenter mindfulnessövningar

För att lyssna på en övning via din dator eller mobil, vänligen klicka direkt på filnamnet nedan (filen utgörs av övingens namn i grönt). Obs! Mediespelaren kommer att öppnas i ett nytt fönster och det tar ca fem sekunder innan övningen startar. 

Om du önskar ladda ner någon av övningar till din dator, vänligen högerklicka på vald fil och välj Spara länk som, för att sedan ladda ner filen. 

Kroppsscanning

Andrum

Yogarörelser

Sittande meditation

***

Meditation 14 min 

Meditation 25 min

Bodyscan 35 min

Stående yoga 20 min

Liggande yoga 23 min

Bergsmeditation

Sjömeditation

Kärleksfull medkänsla

Till toppen av sidan