Axel och Skuldra

Axel och skuldra ortoped Nacka

Till Aleris ortopediska mottagning för axelkirurgi i Nacka kan du komma som har smärta eller besvär i axel, skuldra eller överarm. Vi har erfarna ortopeder som behandlar bland annat artros, frusen axel och skuldra, inflammationer i senor, nyckelbensfraktur eller om axeln vridits ur led (luxation).

Vanligt med ont i nacke och axel

Det är vanligt med skador och olika sjukdomstillstånd i axelregionerna. Ont i nacken och axeln är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård vid en allmänläkarmottagning. Det kan t ex röra sig om frusen axel/skuldra, axel ur led (luxation), senskador i axelleden (kuffruptur) eller artros och förslitningsskador.

Skillnad mellan yngre och äldre

Drabbas man av smärta och värk i axelregionen kan det ofta leda till långa sjukskrivningsperioder. Smärttillstånden kan ofta orsakas av inflammation i senor och slemsäckar runt själva axelleden. Hos yngre individer är skador såsom nyckelbensfraktur och urledvridning (luxation), att axeln vrids ur led, de vanligaste besvären. Hos äldre kan det ofta vara skadebetingade orsaker, benskörhet och s.k. rotatorkuffproblem med inflammation som dominerar. 

Fler kan behandlas med axeloperation

På mottagningen i Nacka arbetar erfarna ortopeder som utreder och behandlar dina skador och besvär i axlar och skuldror. Under senare år har det skett en kraftig utveckling inom den kirurgiska tekniken. Därför kan nu allt fler behandlas med en axeloperation om det skulle vara nödvändigt. Vi utför både dagkirurgiska operationer (du får åka hem samma dag som operationen) och operationer som kräver övernattning på vår vårdavdelning.

Rehabilitering

Rörelseträning och rehabilitering (sjukgymnastik) är viktigt framförallt efter operationer. Ofta är det lämpligt med ett rehabiliteringsprogram anpassat efter den enskilde individen.

Behövs remiss?

Ja för att komma till oss behöver du en remiss med en röntgenutredning från vårdcentral eller annan läkare. Remissen måste vara specifik för det behov du söker behandling för, ex nyckelbensfraktur. Det hjälper oss att ge dig rätt vård och korta väntetiderna. Vi har avtal med Stockholms läns landsting, landstingets patientavgifter och frikort gäller.

Patienter med sjukvårdsförsäkringar

Vi tar även emot patienter med sjukvårdsförsäkringar och samarbetar med flertalet försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig att komma till oss. 

Till toppen av sidan