Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård Nacka

På mottagningen för medicinsk fotvård i Nacka hjälper vi dig som är reumatiker, har diabetes (typ 1 och 2) eller lider av nedsatt blodcirkulation och har problem med fötterna. Vi har avtal med Stockholms läns landsting, landstingets patientavgifter och frikort gäller.

Patientgrupper som har rätt till medicinsk fotvård:

  • diabetespatient (typ 1 och 2) med befintlig eller begynnande komplikation
  • patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar
  • missbildningar och felställningar förorsakade av reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar
  • vissa andra fotvårdsfall av uttalad medicinsk natur, till exempel svårare fall av nageltrång eller psoriasis med fotkomplikation

Fotsjukvård omfattar:

  • information och rådgivning
  • fotstatus: kontroll av känsel och cirkulation
  • fotsjukvård efter bedömning av fotens status
  • delbehandling, till exempel vid nageltrång

Remiss behövs 

Du behöver en remiss från en vårdcentral eller annan läkare för att få medicinsk fotvård. Remissen ska vara specifik för det behov du söker behandling för, ex nageltrång. Det hjälper oss att ge dig rätt vård och korta väntetiderna. 

Pris

Kostnaden för medicinsk fotvård är 100 kr. Betalning görs i receptionen och frikort gäller.

Kontakt och lämna återbud

Du kan nå oss på telefon eller via e-tjänsten 1177. Återbud kan lämnas dygnet runt på telefon eller via e-tjänsten 1177. Återbud skall lämnas senast 24 timmar innan avtalad tid, uteblivet besök debiteras.

Till toppen av sidan