Aleris Målet Nyköping

Aleris Målet Norrköping

Våra coacher tar utgångspunkt i styrkor och möjligheter hos de unga. Vi tror på att man mår bäst när man får ingå i ett sammanhang och vår erfarenhet är att relationen är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Aleris Målet Nyköping erbjuder insatser utifrån individens behov avseende innehåll, tid och omfattning. Vi ger ett personligt stöd i vardagen med fokus på välmående och hälsa. Arbetet är relationsskapande och innehåller praktiskt innehåll för barn, ungdomar och unga vuxna.

Individuella behov

På Målet tar vi utgångspunkt i styrkor och möjligheter hos de unga. Vi tror på att man mår bäst när man får ingå i ett sammanhang och vår erfarenhet är att relationen är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt förändringsarbete.Vi har möjligheter att tillsammans med den unge och i samverkan med familj och nätverk finna rätt plats, skapa sammanhang och förutsättningar där den unge ges mod att växa och lyckas.

Våra coacher har kunskap och erfarenhet av vad som kan begränsa livet och har förmåga att gå bredvid den unge på resan mot en förändrad livssituation. Med hjälp av olika metoder, och individuella genomförandeplaner anpassas insatsen utifrån den unges behov.

Aleris Målets metoder

Vi arbetar alltid med relationen i fokus – med stöd av ett kunskapsbaserat synsätt. De evidensbaserade metoder vi använder oss av utgår från vetenskaplig forskning, professionell expertis och den unges erfarenheter, såsom MI, KBT, CRA, Adad, ASI, Met, ÅP.

- Vi letar fram den unges resurser, löser knutar i stora och små sammanhang och samverkar med viktiga personer i den unges familj och nätverk.

- Vi utvecklar oss ständigt genom att lära nytt och pröva nytt, vi växer i samspel.

- Vi utvärderar och följer upp för att kunna bli ännu bättre.

Ansvarig chef

Irene Magnusson är verksamhetschef på Aleris Målet i Nyköping. Du når Irene på epost: irene.magnusson@aleris.se eller tel +46 (0) 72- 244 48 45.

Till toppen av sidan