Astma- och spirometrimottagning

Vi hjälper dig med utredning och behandling av astma och KOL.

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnostiseras bland annat med spirometri.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att genomgå en kontroll för att din doktor ska kunna se över din medicinering. Spirometri bokas i samråd med din doktor.

Till toppen av sidan