Bra att veta

Undrar du vad det kostar att besöka oss? Eller hur du ska göra för att välja läkare på vårdcentralen? Här hittar du praktisk information och kontaktuppgifter till ansvariga.

Du är välkommen att lista dig hos oss. Alla invånare i Stockholms län har möjlighet att välja vilken vårdcentral eller husläkare man vill gå till.

Ladda hem och fyll i listningsblanketten och lämna den till oss. Glöm inte att skriva under. Du kan även lista dina barn, de behöver då en egen blankett.

Du kan även lista dig hos oss genom Mina vårdkontakter.

Patientavgifter

Distriktsläkare
Kostnad kr
Planerat eller oplanerat besök, vuxna 200
Barn under 18 år 0
Recept 0
   
Distriktssköterska
 
Planerat eller oplanerat besök, vuxna 100
Barn under 18 år 0
Hjälpmedelskort 100
Recept 0
   
Kurator
 
Nybesök 100
Återbesök 100
   
Laboratorium
 
med remiss 0

Om du kommer för sent riskerar du att inte få träffa din läkare eller distriktssköterska. Dessutom kommer du att debiteras 200 kronor för läkarbesöket eller 100 kronor om det gäller distriktsköterskebesök. Detta gäller även för barn och för besök hos kurator. FRIKORT gäller ej vid uteblivet besök. Återbud måste göras senast 24 timmar före bokat besök.

OBS! Tilläggsavgift för kreditbesök: 30:-.

Avgift för röntgen, endoskopi, fys.lab: 200:-

Aleris driver vårdcentralen på uppdrag av Stockholms läns landsting. Det innebär att vi har samma patientavgifter för vård, och att högkostnadskort och frikort gäller även hos oss.

Recept

För att förnya ett recept, som du tidigare fått från Nykvarns vårdcentral, ringer du till distriktssköterskan på 08-409 157 00.

Receptet kan du hämta efter 2 dagar direkt på Apoteket via e-recept.

Glöm ej ta med Dig ID-kort. Ska du hämta recept till någon annan, vill vi att Du har patientens samt Ditt eget ID-kort.
Receptet är avgiftsfritt men inte medicinerna. Du kan även beställa recept via internet genom Mina vårdkontakter.

Sjukresa

Om du behöver söka vård kan du bli beviljad att åka sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon, om det finns medicinska skäl. Detta gäller om du söker vård hos till exempel läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, tandläkare, kurator med flera. Det är det medicinska behovet som styr.

När kan du få sjukresa?
  • Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning
  • Sjukresor med taxi eller specialfordon beviljas om du som patient har betydande svårigheter att färdas med allmän kollektivtrafik eller egen bil.
  • Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa eftersom de redan uppfyller villkoren.
När kan du INTE få en sjukresa?
  • Du har långt till eller från mottagningen
  • Tiden för besöket medför att det är "besvärligt" att färdas med allmän kollektiv trafik det vill säga SL
  • Krav/egen begäran från dig
  • Resa till företagshälsovård, hälsokontroller, egenvård, friskvård mm

Läs mer på Vårdguiden.

Till toppen av sidan