Diabetesmottagning

Vi hjälper dig med din diabetes.

Vi erbjuder dig samtal, utbildning och information.

I samtalen tar diabetessköterskan upp bl.a kostrådgivning och motionstips. Diabetessköterskan hjälper dig att komma igång med självtester av blodsockret. Hon finns också där som stöd för att komma igång med livsstilsförändringar.

Du får regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska. Vi ser till att du får rätt läkemedel.

Till toppen av sidan