Administration, register mm

Diagnoslathund Diagnoser (ICD10), orsakskoder, KVÅ, SVF. Urval av primärvårdsrelaterade diagnoser, synonymer, alfabetiskt sorterade. 4 sidor. (Nykvarns våc Uppdaterad 180317)
Diagnoser ICD.nu Sökbart  diagnosregister ICD10. (Internetmedicin)
EK gruppen Allmänläkarnas efterutbildning i sydvästra Stockholm (Registrering behövs)
Intyg och avgifter Regelverk för intyg och avgifter (SLL)
Lärtorget Webbutbildning om bla Njurknappen, antibiotikaförskrivning. Utbudet för privata vårdgivare är begränsat (SLL)
Liston Listningsuppgifter och statistik för HLM, BVC, hemsjukvård
Medicinsk ordbok Medicinska termer, enhetsomvandlare mm
Mina vårdkontakter Länk till Mina vårdkontakter för at tex komma åt läkemedelsförteckningen. e-tjänstekort> SIHTS > pinkod > Vårdcentralens namn > Extra tjänster > Läkemedelsförteckningen > pats personnumer > Sök > Tillsvidare/engångssamtycke > Läkemedelsförteckningen
Nationell patientenkät Årlig enkät som mäter patienternas åsikter om vården. (SKL)
Patientklagomål
IVOPatientnämndenmfl vid patientklagomål och vårdskador i vården
Regelbok 2018 Förfrågningsunderlag FFU 2018.
Uppföljningsportalen Landstingets portal för uppföljning, telefontillgänglighet mm GUPS (nås endast om koppling finns till  SLL nätet)
Vårdgivarguiden Avgifter, avtal, regelböcker, utbildning, administrativa frågor (SLL)
Vårdguiden 1177 Patientråd om sjukdomar, vård, undersökningar mm (1177)
Väntetider Väntetider för planerad vård och undersökning (SLL)
Till toppen av sidan