Blanketter Formulär Intyg

BLANKETTER INTYG FORMULÄR

VISS blankettsamling

VISS.nu  (VISS.nu)  
Utvidgat VISS  www.viss.sll.se med telefonkonsulter mm kan nås av de som har koppling till sll.net (vilket de flesta har)

Astmakontroll BARN
Patientformulär för bedömning av astmakontroll hos barn (AKT)
Astmakontroll VUXNA
Patientformulär för bedömning av astmakontroll hos vuxna (ACT)
Canceranmälan Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet (pdf) SoS
Dödsfall utanför sjukhus

Dödsbevis  (Socialstyrelsen)

Dödsorsaksintyg   (Socialstyrelsen)

Bårhusremiss extern Bårhusremiss vid dödsfall utanför sjukhus (SLL)

Journalblad för dödsfall Journalblad vid dödsfall utanför sjukhus (SLL)

Fortbildningsrapport
Rapport för extern fortbildning att användas lokalt på vårdcentralen
Färdtjänstinformation Information om villkor för färdtjänst. Blanketter för färdtjänstintyg finns vanligen i resp journalsystem.
Förstadagsintyg
Brev till arbetsgivaren/patienten ang förstadagsintyg
Försäkringskassans blanketter  De flesta blanketter finns även i Take Care
Hälsoenkät (format A4)
5 korta frågor om motion, tobak, alkohol, kost och allmäntillstånd.     Hälsoenkät (format A3)
INTYG vanliga Kort sammanställning av vanliga intyg  - checklistor (Nykvarns vårdcentral)
KOL frågeformulär FORMULÄR Patientupplevd hälsa vid KOL (COPD CAT)
Körkortsintyg

FORMULÄR för körkortsintyg, förlängning av körkort, diabetesintyg, intyg vid alkohol mm. (Körkortsportalen) Föreskrifter för körkort  (Transportstyrelsen)

Listning

Listningsblankett vuxen

Listningsblankett barn

Listningsblankett BVC

Läkemedel

Läkemedelsbiverkan  FORMULÄR och blanketter (Läkemedelsverket)

Symtomskattning Phase20  FORMULÄR Symtomskattning vid läkemedelsgenomgång. Instruktion till formuläret

Menstruationsenkät ENKÄT vid rikliga menstruationer (Kvinnoklin. Lindesberg)
Osteoporosenkät Screeninginstrument för riskvärdering av osteoporos
Psykiatri

Anhörigintervju vid demens  FORMULÄR Underlag för intervju av anhöriga vid demensutredning

Förvaltare Intyg och kort information om om villkor för förvaltarskap

God man Intyg och kort information om om villkor för godmanskap

LVM intyg  Läkarintyg enligt lagen om vård av missbrukare

Polishandräckning  FORMULÄR för fax med begäran om polishandräckning vid vårdintyg finns i Take Care.

SJÄLVSKATTNING MADRS FORMULÄR Självskattning MADRS

SKATTNINGSSKALOR MINI, ADHD, MDQ, AUDIT, DUDIT, MADRS, MMSE mfl Tolkningsmallar 

Vårdintyg Vårdintygsblankett enl LPT (Socialstyrelsen)

Socialstyrelsens blanketter Lex Maria, vårdintyg, legitimation, specialistkompetens mm (Socialstyrelsen)
Smittskyddsanmälan Smittskyddsanmälan över nätet. Varje vårdcentral har egen kod.
Smärta

Smärtenkät Kort version. FORMULÄR  om smärtproblem med risk för långvarig smärta. Manual

Smärtenkät  Lång version. FORMULÄR  om smärtproblem med risk för långvarig smärta. Manual och tolkningsmall. (Örebro LL)

Smärtritning FORMULÄRt för att beskriva smärtans utbredning och karaktär.  och underlätta smärtanalysen.

Smärtritning- Huvud FORMULÄR för att beskriva smärtans utbredning och karaktär.  och underlätta smärtanalysen.

Urologi

Urininkontinens MAN FORMULÄR för utredning av urininkontinens hos män

Urininkontinens KVINNA FORMULÄR för utredning av urininkontinens hos kvinnor

I-PSS  FORMULÄR för symtombedömning vid prostatabesvär

Miktionslista      FORMULÄR för att mäta urinmängd och miktionsfrekvens

Tidsmiktion FORMULÄR för att mäta urinflöde

Till toppen av sidan