Jour och akutmedicin

Remissvägar

Husläkajouren Södertälje Husläkarjouren i Södertälje, Vegagatan 4, 15240 Södertälje. Vårdgrannetelefon 08-12367703. Fax 12349553. Tidbokning:: 08-12367700 eller via Vårdguiden 1177. Öppet måndag - fredag 17-22, Lördag, söndag 8-22.
Curera jourbilar

Beredskap för vårdintyg, konstaterande av dödsfall 17.00 – 08.00 vardagar samt helger dygnet runt. Journummer för medicinsk personal i tjänst: 0722-25 21 59. Sekreterare dagtid: Vårdgrannenummer  08-123 677 00 Fax  08-12349553

Vårdprogram och PM

Akuta tillstånd Vårdprogram och handläggningsrutiner för primärvården i Storstockholm (VISS) För att nå utvidgad VISS med telefonkonsulter mm ska man ligga inom sll.net (de flesta) och gå via www.viss.sll.se
Akut internmedicin PM akut internmedicin (SLL)
Akuta insatser Akuta insatser på vårdcentralen (Nykvarns vårdcentral)
Dödsfall i hemmet PM med rutiner och råd vid dödsfall utanför sjukhus Se fliken Geriatrik  (Nykvarns vårdcentral)
Till toppen av sidan