Aleris Rånäs Behandlingshem

På Rånäs behandlingshem har vi erfarenhet, kompetens och möjligheter att ta emot personer i åldrarna 21-45 år med samsjuklighet, psykisk ohälsa i kombination med någon form av missbruk. Miljön på våra enheter Allégården och Hammargården är tillåtande på ett sätt som gör att alla kan känna sig trygga.

Kompetens

På Rånäs behandlingshem arbetar en kompetent personalgrupp med stort engagemang och lång erfarenhet. Det finns terapeuter, socionom, beteendevetare och mentalskötare. Det gör att vi kan bilda ett tvärprofessionellt behandlingsteam kring varje enskild klient.

Vi har sjuksköterskor med specialistkompetens inom psykiatri och somatisk vård, samt en egen kurator. Två läkare med psykiatrisk och somatisk kompetens är knutna till verksamheten och finns tillgängliga för de klienter som inte har någon kontakt med läkare inom öppenvården.

All personal har extern handledning samt en anpassad kompetensutveckling. Flera av våra behandlare har specialistkompetens inom psykiatri och arbetar med kontaktmannaskap.

Vår personal är utbildad i kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal samt återfallsprevention.

Tillstånd

På Rånäs behandlingshem har vi tillstånd för HVB, Hem för Vård och Boende, SoL 7.1.1.

Boende

Det finns 22 platser i två olika byggnader, Hammargården har 13 platser och Allégården har 9 platser. Detta för att anpassa ett boende till individers enskilda behov och för att skapa en stimulerande boendemiljö. Alla boenden har egen dusch och toalett.

Rånäs behandlingshem ligger vackert nära naturen.

Verksamhetschef

Clarita Schedin är verksamhetschef på Rånäs BehandlingshemClarita Schedin är verksamhetschef på Aleris Rånäs.

Till toppen av sidan