Aleris Rånäs rehabiliteringscenter

På Rånäs rehabiliteringscenter har vi erfarenhet, kompetens och möjligheter att ta emot personer med psykosproblematik som behöver en längre eller kortare tids psykiatrisk rehabilitering.

Vi välkomnar personer från 21 år och uppåt som har psykosproblematik samt andra psykiska funktionsnedsättningar. Den psykiska funktionsnedsättningen kan vara kombinerad med missbruksproblematik. Vår miljö är tillåtande på ett sätt som gör att alla kan känna sig trygga.

Kompetens

Vi har en kompetent personalgrupp med stort engagemang och lång erfarenhet. Alla har tillgång till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling. Flera av våra behandlare har specialistkompetens inom psykiatri och arbetar med kontaktmannaskap.

Vi har sjuksköterskor med specialistkompetens inom psykiatri och somatisk vård, samt en egen kurator. Två läkare med psykiatrisk och somatisk kompetens är knutna till verksamheten och finns tillgängliga för de klienter som inte har någon kontakt med läkare inom öppenvården.

Vår personal är utbildad i KBT, MI och återfallsprevention.

Tillstånd

På Rånäs rehabiliteringscenter har vi tillstånd för Bostad med särskild service SoL 7.1.2 samt Viss annan heldygnsvård SoL 7.1.3.

Boende

Det finns totalt 62 platser på fyra olika enheter, detta för att anpassa ett boende till individers enskilda behov. Alla boenden har egen dusch och toalett. Enheterna ligger vackert nära naturen.

Verksamhetschef

Clarita Schedin är verksamhetschef på Rånäs RehabiliteringscenterClarita Schedin är verksamhetschef på Aleris Rånäs.

Till toppen av sidan