Aleris Rånäs

I en lugn och lantlig miljö invid Rånäs slott ligger Aleris Rånäs- Sveriges modernaste boende. Vi erbjuder boende, behandlingshem och korttidsvård för personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet. Lägenheter och gemensamhetsutrymmen är nyrenoverade och är ljusa och fräscha.

Sveriges modernaste boende

Aleris Rånäs är en nyckelfri verksamhet med ljusa fräscha lokaler, stora lägenheter med egna utgångar till uteplats och gemensam trädgård. Trädgården har promenadstråk och utsikt över Skedviken.

Till oss välkomnas personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet. Här finns verksamhet i tre inriktningar:

Aleris Rånäs boende 

Aleris Rånäs boende riktar sig till personer i behov av en permanent bostad med heldygnsomvårdnad för personer med psykisk ohälsa. Här bor man i sin egen lägenhet. Det stöd som erbjuds utgår dels från den beställning biståndshandläggaren formulerat, men även utifrån den boendes egna önskemål då genomförandeplan formuleras. Att vara delaktig i utformandet av sina egna insatser är något vi lägger stor vikt vid.

Vi har tillstånd för bostad med särskild service SoL 7.1.2 för personer från 21 år utan övre åldersgräns.

Läs mer om Rånäs boende här

Aleris Rånäs behandlingshem

Utöver våra boendeverksamheter driver vi också Aleris Rånäs behandlingshem med 22 platser för personer med psykisk ohälsa eller samsjuklighet, dvs. psykisk ohälsa i kombination med missbruk.

Tillstånd för HVB SoL 7.1.1 för personer 21-45 år.

Under behandlingstiden gör vi ett strukturerat behandlingsupplägg tillsammans med varje individ utifrån placerande kommuns uppdrag. Vi har en helhetssyn på individen och tränar vardagliga rutiner i behandlingen så som kosthållning, motion och dygnsrytm.

Vi samverkar också med viktiga samhällsfunktioner som arbetsförmedling, försäkringskassa och vårdcentral. De metoder som erbjuds är bl.a. kognitiv behandling, återfallsprevention, ADL samt medicinsk behandling. Vi kan även på uppdrag av placerande handläggare utreda och diagnostisera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Läs mer om Rånäs behandlingshem här.

Aleris Rånäs korttidsvård

Aleris Rånäs korttidsvård erbjuder boende för kortare placeringar, t.ex. i samband med utredning eller i väntan på en permanent boendelösning. Vi vänder oss även här till personer med psykisk ohälsa i åldern 21 år och uppåt.

Verksamheten drivs utifrån tillstånd för viss annan heldygnsvård SoL 7.1.3.

Läs mer om Rånäs korttidsvård här.

Värdegrund och arbetssätt 

Alla våra insatser utgår från ett salutogent förhållningssätt och en tro på att återhämtning är möjligt för alla. Tillsammans med varje individ formulerar vi mål utifrån styrkor och förmågor, såväl som behov. Utifrån dessa formuleras en genomförandeplan, som utgör arbetsredskap för personalen att utföra insatserna på ett sätt som är förankrat hos individen själv.

Allt vi gör utgår från Aleris värdeord OPEN, som är en förkortning för omtänksamhet, professionalism, engagemang och nytänkande.

Verksamhetschef

Clarita Schedin är verksamhetschef på Aleris Rånäs. Hon nås på epost: clarita.schedin@aleris.se och tel. +46 175 743 36.

Clarita Schedin är verksamhetschef på Rånäs Rehabiliteringscenter

Till toppen av sidan