Anhörigstöd

På Strandhagen arbetar vi aktivt tillsammans med klienten för att stärka det nätverk som finns runtomkring. Vår erfarenhet är att det ofta står anhöriga bakom klienten som kommit i skymundan i vården.

Anhöriga hamnar ofta utanför när deras närstående kämpar med att få stöd, mycket på grund av att familjemedlemmen fyllt 18 år och därmed bedöms kunna fatta egna beslut utifrån den information som ges. Många personer som lider av psykisk ohälsa har krav på sig att ta stort ansvar över sina egna liv och anhöriga görs inte alltid delaktiga trots att behov kan finnas.

Anhöriga beskriver ofta svårigheter med att själva söka information kring rätt vård och stöd. Strandhagen bjuder regelbundet in anhöriga för att ta del av den behandling som erbjuds klienten. Både i DBT och KBT behandling ingår familjeinterventioner som en viktig del i behandlingen. Om den närstående inte önskar dela med sig av information kring sin behandling så erbjuds de anhöriga genomgång av de behandlingsmodeller som finns på Strandhagen, hur vi arbetar med metoderna samt vad som är att förvänta sig. Kontaktpersonen och individualterapeuten håller regelbunden kontakt med anhöriga utifrån den behov som finns.

På Strandhagen finns behandlingspersonal tillgänglig som ett stöd dygnet runt när det gäller att lyssna. För de personer som kommer till Strandhagen och saknar ett meningsfullt nätverk arbetar vi med att stödja personen i att bygga upp ett nätverk.

Till toppen av sidan