Vår inriktning

Utgångspunkten under vistelsen hos oss är klientens personliga målsättningar. I planeringen för framtiden ingår en plan för hur en hållbar hemflyttning ska kunna genomföras utifrån klientens specifika individuella behov.

Tillsammans arbetar vi under sex till tolv månader med faserna: kartläggning, bedömning, färdighetsträning och en planering för framtiden. För de personer som behöver stanna längre på Friaborg finns möjligheten att placeras på Särskilt boende under en längre period.

Ansvar för sitt liv

På Friaborg arbetar vi med psykiatrisk rehabilitering som grund, en kunskapsbaserad metod med goda resultat. Rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder tar sin utgångspunkt i att den enskilde har makt över och ansvar för sitt eget liv, även om man har mer eller mindre omfattande behov av hjälp och stöd.

Inriktning på återhämtning

Målet med psykiatrisk rehabilitering är att den enskilde ska kunna leva ett tillfredsställande liv i enlighet med sina egna önskemål, vara framgångsrik och tillfredsställd utifrån de egna förutsättningarna och behoven. Allt arbete på Friaborg är återhämtningsinriktat och empowermentinriktat. Det innebär att arbetet utgår från den enskildes egna val och aktiva deltagande.

Brukarinflytandesamordnare (BISAM)

Det är viktigt för oss med inflytande och delaktighet. På Friaborg arbetar två BISAM (du kan läsa mer i rapporten av Nationell Psykiatrisamordning, SOU 2003:9, SOU 2006:100)

BISAM's främsta uppdrag är att samordna, öka delaktighet och inflytande samt stötta och inge hopp till de klienter som befinner sig hos oss. BISAM har egen erfarenhet av hur det är att leva med psykisk funktionsnedsättning.

Framåtsträvande arbete

Vi arbetar enligt grundläggande principer som ingår i de flesta etablerade psykiatriska rehabiliteringsmodellerna. Vi arbetar med – kartläggning, planering, åtgärder, utvärdering och vidmakthållande. Allt arbete är framåtsträvande och syftar till att öka förmågor, färdigheter och självständighet så att klienten så småningom ska kunna flytta till ett eget hem eller annat alternativ med det stöd som behövs.

Egen lägenhet med täppa

På Friaborg har alla en egen, fullvärdig lägenhet i en radhuslänga, antingen en etta eller tvåa. Boendet ligger insprängt i ett villaområde. Detta innebär att våra klienter under vistelsen hos oss fortsätter att vara en del av samhället på ett sätt som stärker delaktigheten i livet utanför boendet.

Alla som kommer till Friaborg har möjlighet att ta med sitt husdjur, vi välkomnar hundar, katter, fåglar och så vidare. Under vistelsen hos oss ansvarar man själv för sitt djur. Vi ser gärna att djuret är försäkrat när man tar det med sig till oss.

Till toppen av sidan