Aleris Specialistvård Söderhamn

Aleris Specialistvård Söderhamn

Till Aleris Specialistvård Söderhamn är du välkommen som behöver specialistsjukvård inom diabetes, medicin, rehabilitering, ortopedi, kirurgi och urologi. Hos oss får du en trygg och medicinskt kvalificerad vård och behandling. Vi driver verksamheten på uppdrag av Region Gävleborg.

Vår verksamhet

Här på Aleris Specialistvård Söderhamn möter du specialister med lång erfarenhet inom exempelvis urologi, ortopedi och medicin. Vi behandlar allt från lättare besvär till svårare åkommor men alla operationer utför vi i Bollnäs. 

Personcentrerad vård

För oss är det viktigt att du som patient känner dig trygg och väl omhändertagen. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt som innebär att vi arbetar i team tillsammans med dig som patient så att du alltid får en god information om din vård och känner dig delaktig i din behandling.

Uppdrag av Region Gävleborg

Aleris Specialistvård Söderhamn driver verksamheten på uppdrag av Region Gävleborg. Att arbeta på uppdrag av Region Gävleborg innebär bland annat att alla vårdprogram och rutiner gäller på samma sätt hos oss som på övriga sjukhus i länet.

Till toppen av sidan