Aleris Specialistvård Söderhamn

Brygga - aleris specialistvård söderhamn

Aleris Specialistvård Söderhamn driver specialistmottagningarna vid Närsjukhuset på uppdrag av Landstinget i Gävleborg. Vi tar emot patienter som behöver specialistsjukvård inom bland annat ortopedi, kirurgi, urologi, och diabetes.

För dig som patient medför detta inga förändringar i det medicinska omhändertagandet med tillhörande tjänster.

  • Kontakta sjukhuset på samma sätt som tidigare
  • Patientavgifterna är desamma som tidigare
  • Eventuella frikort gäller
  • Bokade besöks- och operationstider gäller
  • Landstingets vårdprogram och rutiner gäller fortsatt även här
  • Aleris kommer att upprätta en ny journal för dig i enighet med rådande lagstiftning. Med ditt medgivande får vi tillgång till att läsa din tidigare journal
  • Remisser till och från sjukhusets verksamheter hanteras på samma sätt som förut
Till toppen av sidan