Aleris Dalénum Plaza- nytt äldreboende byggs på Lidingö

Planerat öppnande är januari 2019 öppnar Aleris Omsorg ett nytt äldreboende på ”hälsans ö”, Lidingö. Boendet som kommer att heta Aleris Dalénum Plaza, kommer att ha plats för 65 personer över 65 år med biståndsbeslut. Boendets inriktning är mat, måltidsupplevelse, utevistelse och hälsa.

Det nya äldreboendet byggs på Lidingös södra strand i området Dalénum. Här har den gamla AGA-fabriken med Gustav Daléns historia blivit ett industrihistoriskt minnesmärke.

Nu utvecklas Dalénum, från att ha varit ett industriområde, till att bli en modern och levande stadsdel med attraktiva bostäder, kontor, butiker och restauranger. I denna nya stadsdel kommer alltså Aleris nya äldreboende att finnas. Ett boende med 65 lägenheter i två våningsplan.

Nybyggt äldreboende i ny stadsdel

Aleris förverkligar morgondagens äldreomsorg redan i dag. Högst upp i den gamla AGA-fabrikens lokaler kommer det mycket attraktiva äldreboendet att skapas. Vi påverkar allt från fastighetsutformning till inredning, verksamhetsinriktning och dagliga aktiviteter. Allt för att du ska få det lilla extra på ålderns höst. Stora panoramafönster kommer bidra med ett fantastiskt ljusinsläpp.

Boendet kommer att ha en egen vinterträdgård på det egna planet som kommer att fungera som boendets plaza, d.v.s. ett större gemensamhetsrum där vi möts för att fira högtider, skapa gemensamma aktiviteter eller bjuda på underhållning. Helt enkelt en guldkant i tillvaron.  Från Aleris Dalénum Plaza kommer det att finnas hissar ned till de vackra promenadområdena i området. Här finns närhet till både hav och natur och goda kommunikationer.

Hälsa som tema

Aleris omsorgsfilosofi bygger på det friska och vi ser möjligheterna. Det innebär att vi ser människan bakom ålderns siffra, sjukdom och ohälsa men tillgodoser självklart alla medicinska behov. Temat för boendet är mat, måltidsupplevelse, utevistelse och hälsa. Detta återspeglas bland annat i att boendet har ett eget tillagningskök, tillgång till gym och en fin takterrass som gör det enkelt att komma ut året runt.

Hälsa kommer även att stå i centrum och påverka boendets inredning, den dagliga verksamheten liksom aktivitetsutbud. Här kommer dagliga varierade aktiviteter, små som stora, att erbjudas året runt. Vi vet att fysisk aktivitet och utevistelse är bra för hälsan likväl som god mat och trevligt umgänge. Därför kommer det bli en del av de boendes vardag.

Planerad inflyttning januari 2019

Boendet kommer att vara inflyttningsklart januari 2019 och finns för dig som är minst 65 år och som har ett biståndsbeslut om särskilt boende.Husets fastighetsägare är Fastpartner. Våningarna nedanför boendet kommer i första hand att rymma kontor. 

Adress: Agavägen 58, Lidingö

Vill du veta mer?

Kontakta Per Johansson, Verksamhets utvecklare på Aleris Omsorg

Telefon: +46 70 620 71 95
E-post: per.johansson@aleris.se

Till toppen av sidan