Vår inriktning

Sarvträsk är både ett omvårdnadsboende och ett demensboende. En god vård och omsorg om demenssjuka handlar om att se hela människan.

Mediciner kan bromsa sjukdomen. Men lika viktigt som mediciner är att se människans kvarvarande förmågor, behov och vad som ger henne glädje, tillfredsställelse och välbefinnande.

Bemötandet har visat sig vara avgörande för vad den enskilda klarar av och hur han/hon upplever världen och sitt sammanhang. En person som drabbats av demenssjukdom har fortfarande känslomässiga behov och förmåga att känna glädje och det är avgörande att den som vårdar har förutsättningar för att se, förstå och möta varje individs behov.

Till toppen av sidan