Vår inriktning på Vårbacka Plaza

Aleris Vår inriktning på Vårbacka Plaza

Aleris Vårbacka Plaza är ett äldreboende med inriktningen hälsa. Här välkomnar äldre med kroppsliga sjukdomar eller demensproblematik på permanent plats eller på korttidsboende.

På Aleris Vårbacka Plaza erbjuder vi även korttidplatser för äldre som behöver tillfälligt stöd som inte kan utföras i hemmet. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt som betyder att vi i våra insatser utgår från behov, förutsättningar och egna mål. Allt stöd är framåtsyftande och utgår från det friska för att fungera.

Till toppen av sidan