Personalen skattas högst på Baldersro

I Socialstyrelsens undersökning öppna jämförelser skattar de boende hur de upplever Aleris Baldersro Plaza. Helhetsintrycket uppskattas högre i år än 2016 och bäst betyg får personalen.

Det är glädjande resultat att ta del av. Vi utgår från undersökningens resultat för att identifiera de områden där vi behöver lägga mer fokus med förbättringsåtgärder för att säkra att vi är så bra som möjligt för er som bor hos oss och era anhöriga.Aleris Balderso Plaza får fina betyg av de äldre som bor här.

De fem frågeställningar som de boende gett högst svar på är medarbetarnas bemötande, förtroendet för medarbetarna, hur trygg man upplever sig på Baldersro, i vilken utsträckning medarbetarna tar hänsyn till den boendes åsikter och vilja liksom hur nöjd man är sammantaget med sitt äldreboende.

Läs mer om årets resultat i undersökningen Öppna jämförelser här.

Till toppen av sidan