Vår inriktning

På Aleris Baldersro Plaza har vi nordiskt tema på våra olika enheter som arbetar med somatik, demens och på vårt korttidsboende. Det innebär att det är nordiskt ljusa färger i inredningen och träslag, att vi har fototapeter från nordiska skogar, sjöar och ängar på väggarna.

Inriktning på somatik och demens

Hos oss finns fyra enheter. Två av våra enheter har somatisk inriktning vilket innebär att våra boende är äldre med kroppsliga sjukdomar. De andra två enheterna vänder sig till äldre med demenssjukdom. En av dessa två har finsk inriktning, vilket innebär att personalen talar både svenska och finska.

Aleris Baldersro Plaza arbetar tillsammans med ”Aleris kunskapscentrum för demens”. Det innebär att vi erbjuder den bästa och mest efterfrågade vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Korttidsboende

Aleris Baldersro Plaza har två enheter för korttidsboende. Här bor äldre som ett mellansteg efter en sjukhusvistelse och innan hemgång till det egna hemmet. Eller i väntan på en fast äldreomsorgsplats eller under kortare perioder som avlastning för anhöriga. Korttidsboendets18 platser drivs enligt avtal med Haninge kommun. 

Till toppen av sidan