Kvalitetspris

År 2017 tilldelades Hallen Solna Stads kvalitetspris för sitt projekt Olivlunden och utnämndes som ett "gott exempel" för sitt arbete med "fredagsmusiken" med HallZBand.

Kvalitetspris- Olivlunden

Med motiveringen "Genom ett systematiskt arbetssätt och en väl genomtänkt miljö skapa förutsättningar för en rofylld stund" tilldelades Olivlunden kvalitetspriset i kategorin vård- och omsorgboende.

På Hallen har man skapat en oas- ett rum för lugn och harmoni på en av demensenheterna. Rummet har blivit mycket populärt och används så väl av boende, anhöriga och personal.

Ett gott exempel- Fredagsmusiken med HallZBand

Två gånger i veckan har bandet HallZBand bestående av personal och boende repetitioner. Då är alla boende som vill välkomna till verksamhetens bokcafé för att öva på musik och sånger till kommande fredagsmusik.

HallZBand har sedan, två till tre gånger i månaden, allsång och konsert under namnet Fredagsmusiken.  Det är en mycket uppskattat aktivitet och ofta är det ett hundratal personer på plats som lyssnar och sjunger med. Se filmen till höger där grunduppsättningen av bandet berättar mer.

Läs mer om Solna Stads vinnare i kvalitetspristävlingen liksom om stadens goda exempel.

Till toppen av sidan