Kvalitet

Aleris Kvalitet

Aleris Omsorg har ett uppdrag att vara en kvalitetsaktör.

Kvalitet

Genom att hela tiden utveckla och förbättra oss skapar vi förutsättningar för att erbjuda bästa möjliga insatser. Vi gör satsningar för att höja den grundläggande kunskapsnivån. Syftet är att ge dig den bästa omsorgen och servicen.

Satsningen innebär att alla medarbetare ska gå en utbildning som ger dem verktyg och kunskap för att kunna ge dig den bästa omsorgen och servicen utifrån dina behov och förutsättningar. Utbildningen fokuserar på det friska hos dig som individ där omsorgen är personcentrerad, rehabiliterande och motiverande.

Till toppen av sidan