Vår inriktning

Djur påverkar äldres hälsa och livskvalitet positivt. På Tryggheten har vi en djurprofil. Här finns både hund, katter, fåglar och fiskar.

Några gånger per vecka får vi besöka av en utbildad terapihund. En viktig uppgift för terapihunden är att skapa ett avbrott i vardagen för de boende. Hunden bidrar på så sätt att de får någon att klappa om och prata med, någon som alltid är glad.

Fågel och fisk

Vi har även fågelarterna zebrafinkar, orangevävare och en turkosparakit på Tryggheten. Turkosparakiten flyger fritt i vardagsrummet minst en gång i veckan för att träna sina vingar. Det är många som gillar att se på när den är fri. Ett rogivande akvarium finns också hos oss.

Positiv påverkan

Aleris Äldreomsorg driver flera vård- och omsorgsboenden runt om i landet där vi framgångsrikt introducerat djur i vården och omsorgen om de äldre. Vår erfarenhet, som ligger helt i linje med forskningen, säger att djur påverkar äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende positivt. Ett sällskapsdjur kan också avlasta och förbättra vården och omsorgen samt göra oss mer uppmärksamma på när den enskildes hälsostatus förändras.

Hälsoeffekter

Sällskapsdjur har för äldre, enligt forskningen, följande fysiska, psykiska, sociala och medicinska hälsoeffekter:

  • Den äldre får en mer aktiv livsstil. Åldrandet fördröjs genom att den äldre fortsätter med tidigare aktiviteter
  • Den äldre upplever sig ha bättre livskvalitet och större socialt stöd med fler positiva vänner
  • Den äldre håller sig friskare och tillfrisknar snabbare efter sjukdom
Till toppen av sidan