Aleris Ultraljudsmottagning för Gravida Solna Centrum

Som gravid kan du själv välja var du ska göra din ultraljudsundersökning, så kallat fritt vårdval, oavsett vilken mödravårdcentral du är inskriven på. Vi har avtal med Stockholms läns landsting. Har du remiss från din barnmorska eller läkare så betalar du inget. Om du vill göra ultraljud privat bekostar du undersökningen själv. Vi har kort väntetid och kan erbjuda tid för undersökning samma dag.

Vi välkomnar alla gravida från vecka 8. Vårt mål är att arbeta för bästa möjliga tillgänglighet och kvalitet tillsammans med vänligt bemötande och engagemang. 

På mottagningen utförs regelbundet kvalitetsarbete. 

Fosterdiagnostik och ultraljud

Tänk på att all fosterdiagnostik är frivillig. Du har rätt att få muntlig och skriftlig information om fosterdiagnostik och dess möjligheter, men även om de risker och begränsningar som finns -  1177 fosterdiagnostik

Ultraljud är ett högfrekvent ljud som ett mänskligt öra inte kan uppfatta. Undersökningen går till så att svaga ljudvågor sänds in i livmodern genom ultraljudsgivaren som är som en liten dosa. Ljudvågorna reflekteras tillbaka till ultraljudsgivaren av vävnaderna och organen. Det reflekterade ljudet omvandlas med hjälp av en dator till en rörlig bild av fostrets kropp så att inre organ och vävnader kan ses på en bildskärm.

Dina bilder direkt i mobilen

Efter undersökningen har du möjlighet att få dina bilder samt filmklipp direkt till din mobil eller e-post

Till toppen av sidan