Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar sex ultraljudsbarnmorskor. Vi  har alla en lång erfarenhet som barnmorskor på förlossning, BB, mödravård och ungdomsmottagning, och därefter som ultraljudsbarnmorskor. Alla har högskoleutbildning i ultraljudsdiagnostik för gravida, är KUB-certifierade samt utbildade på vaginala ultraljud.

Vi vill hålla hög kvalitet på våra undersökningar och för oss är bilddokumentation en självklarhet. Vi är representerade i styrgruppen för fosterdiagnostikregistret, en del av Graviditetsregistret, och  deltar i vetenskapliga studier inom obstetriskt ultraljud. Alla 6 medarbetare har tidigare arbetat ett flertal år som ultraljudsbarnmorskor på Karolinska universitetssjukhuset i Solna vilket ger oss en gedigen bakgrund och hög kompetens inom området fosterdiagnostik och obstetriskt ultraljud. 

 

På vår mottagning arbetar sex ultraljudsbarnmorskor    Patricia Pedroletti Granillo, verksamhetschef 
  Christina Buhr
  Ulla Boman
  Annika Dellgren
  Jenny Hammarqvist-Vejde
  Monica Slotte

Medicinskt ansvarig läkare är Peter Conner, docent på Centrum för fostermedicin, Karolinska Solna. 


Välkommen att kontakta oss. 

Som gravid kan du själv välja var du ska göra din ultraljudsundersökning, så kallat fritt vårdval. Vi har avtal med Stockholms läns landsting. Har du remiss från din barnmorska eller läkare så betalar du inget. Om du vill göra ultraljud eller NIPT privat bekostar du undersökningen själv. Vi har kort väntetid och kan erbjuda tid för undersökning samma dag.

Vi utför:

Till toppen av sidan