Aleris Medilab

Aleris Medilab är ett laboratoriemedicinskt centrum för den svenska hälso- och sjukvården. Med all laboratorieverksamhet samlad under ett tak kan vi erbjuda våra kunder en förenklad och effektiv laboratoriemedicinsk service.

Aleris Medilab är en av Sveriges största leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster inom klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi samt patologi/cytologi. Vi arbetar till stor del på uppdrag av Stockholms läns landsting men vi har även större uppdrag utanför Stockholm.

Under 2017 utförde vi cirka 7 miljoner analyser.

Vårt servicekoncept är format genom mer än 40 års erfarenhet av kvalificerade och krävande kunder inom hälso- och sjukvården, öppen specialistvård, sjukhuskliniker och företagshälsovård. Vår styrka bygger på medarbetarnas engagemang och att vi kan visa kvalitet i alla led.

Kompetens, maximal tillgänglighet för våra kunder och effektiva rutiner är våra honnörsord. Vi vill vara en tillgång för hälso- och sjukvården genom att erbjuda en kostnadseffektiv laboratorieservice. Vi erbjuder även kvalitetsstöd till vårdenheter som utför patientnära analyser.
Vår laboratorieverksamhet är kvalitetsackrediterad enligt ISO/IEC 15189 och miljöcertifierat enligt  ISO 14001.

Aleris Medilabs verksamhet innefattar provbunden laboratoriemedicinsk service inom:

Verksamheten är landsomfattande med centrallaboratorium i Täby och drygt tjugo närlaboratorier i Stor-stockholm och i Uppsala. 

Till toppen av sidan