Aktuellt och LabInfo

Här informerar vi om nya metoder, förändring av befintliga metoder och annan information som berör verksamheten.

LabInfo 2018

2018-06-26 Det finns risk för falskt förhöjda S-Kreatinin

2018-05-23 Aleris Medilab uppdaterar analyskatalogen för journalsystemen
                    2018-05-28

2018-05-18 Något fördröjda svarstider för analyserna B-PEth och S-Metylmalonat

2018-05-07 F-Hemoglobin (Hemoccult) läggs ned

2018-02-28 Justering av referensintervallen för S-IgE (vuxna och barn), S-T4 fritt (barn) samt S-Anti-dsDNA (IIF)

LabInfo 2017

2017-12-18 Ny NPU-kod för S-IgE

2017-12-12 Öppettider och kontakt under Jul- och Nyårshelgerna 2017

2017-12-06 Remissbyte genomfört för Klinisk kemi

2017-11-27 Byte till ny remiss för Klinisk kemi

2017-11-07 Nytt referensintervall för fS-Zink

2017-09-28 Provtagningsinformation för Metallanalyser

2017-09-08 Ny analys hos Aleris Medilab; Alkoholmarkören Fosfatidyletanol (PEth)

2017-08-21 Nya analyser hos Aleris Medilab; S-EPO, S-Lipas och U-pH

2017-06-21 Byte av metod för S-AMH

2017-04-28 Enhetsbyte för Insulin och Prolaktin

2017-02-01 Justering av referensintervall för S-Alkalisk fosfatas, S-LDL-kolesterol, S-Albumin och S-Calcium

2017-01-11 Justering av referensintervallet för S-T3, fritt

2017-01-09 Högre S-Calcium sedan 2016-12-15

LabInfo 2016

2016-12-16 Öppettider under jul och nyår

2016-10-17 Analysen S-Gliadin-ak (IgA) läggs ner

2016-10-12 Rätt provrör till rätt urinanalys

2016-08-29 Justering av metoden för S-Natrium

2016-07-06 Justering av referensintervallet för Fritt T4

2016-06-13 LabInfo om rör för urinprover till klinisk kemi och etiketter

2016-06-07 LabInfo om nya automationsbanan

2016-05-17 Ny automationsbana och nya instrument för Klinisk kemi

LabInfo 2015

2015-12-11 Nyheter angående B-celler, diff och B-Neutrofila

2015-08-20 Justering av referensintervallet för specifikt Ige mot allergener ....

2015-05-06 Högre S-Kreatinin under en period-nivån nu korrigerad

2015-04-27 Nu har vi bytt ut alla våra remisser för Klinisk kemi

2015-04-22 Nya rutiner för beräkning av eGFR

2015-04-15 Klinisk kemi byter alla remisser

2015-04-01 Nu har vi bytt till ny remiss för Allergi!   
                    Se den nya remissen här

2015-03-24 Uppdaterad analyskatalog

2015-03-23 Byte till ny remiss för allergi 

2015-03-03 Nytt instrument för PK-analys.

2015-02-24 Ny metod för S-Anti-Mülleriskt hormon

LabInfo 2014

2014-10-08 Analysen B-Folat läggs ned, justering av referensintervallet för S-PTH, metodbyte för S-1,25-Dihydroxivitamin D och S17-Hydroxiprogesteron som förändrar referensintervallen, S-Testosteron, bioaktivt är ny analys.

2014-03-27 Information om provtagning för fS-C-Peptid och justering av referensintervall för S-Ferritin

2014-02-24 Metodbyte för S-PTH efter produktåterkallelse

LabInfo 2013 

2013-11-25 Information om Hematologiska analyser vid Aleris Medilab
2013-10-21 Utökat analyssortiment på Aleris Medilab och komplettering av referensintervall för barn.
2013-09-02 Nya rutiner på Aleris Medilab för analys av hematologiska prover och B-ESR (EDTA-sänka)
2013-08-21 Modifierad metod för S-AMH
2013-06-27 Osäkra testresultat vid mätning av S-AMH
2013-05-17 Kvantifiering av IgG, protein HC, kappa- och lambdakedjor i urin,
S-CDT med HPLC, metodbyte för S-IGF-1 och nedläggning avanalysen Pt-Kreatininclearence.
2013-03-25 Nytt rör för U-Sediment
2013-03-06 Förbättringar av det preanalytiska laboratoriedatasystemet, nu är det i gång!
2013-02-11 S-Osmolalitet och U-Osmolalitet utförs på Aleris Medilab
2013-01-29 Förbättringar av det preanalytiska laboratoriesystemet
2013-01-21 Nivåskillnad för S-Troponin T i kliniska forskningsstudier

LabInfo 2012

2012-10-17 S-Transglutaminas-ak (IgA), nya rutiner vid beställning
2012-10-01 Åtgärder vid trombocytaggregat.
2012-09-17 Utökat analyssortiment, S-AMH, på Aleris Medilab
2012-05-07 Utökat analyssortiment på Aleris Medilab
2012-03-07 S-Protein tas bort ur analyssortimentet
2012-03-05 fPt-Glukos-galaktosbelastning tas bort ur analyssortimentet.
2012-03-05 Ändrade öppettider fr o m 120319 på Centrallaboratoriet i Täby
2012-02-27 Förbättrad metod för P-Fibrinogen
2012-01-24 Ny metod för S-25-OH Vitamin D
2012-01-17 S-Prokalcitonin utförs på Aleris Medilab

LabInfo 2011

2011-12-15 U-Albumin/U-Kreatininindex, testremsa tas bort ur analyssortimentet
2011-09-05 Ny metod för S-PTH
2011-08-22 Information kring hantering kring provsvar från Aleris Medilab
2011-05-31 D-vitaminbrist, vid misstanke om D-vitaminbrist beställs vanligen följande analyser
2011-03-01 För analys av B-SR önskas ett eget EDTA-rör
2011-02-22 D-dimer, ny analys på Aleris Medilab, Sophiahemmet
2011-02-14 HE4 utförs på Aleris Medilab ny markör för epitelial ovarialcancer

Till toppen av sidan