Svarsrutiner och provsvar

Vi skickar svar på det sätt som ni vill ha dem. Mottagare som har journaldatasystem får elektroniska provsvar. Ni som hämtar prover med bil får provsvar på papper i samband med denna hämtning, övriga med post.

Aleris Medilab erbjuder även ett alternativ till de remittenter som har journalsystem som inte kan ta emot elektroniska svar - via InfoSolutions Labportalen.Där finns beskrivning av hur det går till att ansluta sig, samt kontaktinformation.

Aleris Medilab skickar provsvaren kostnadsfritt till LabPortalen i de fall där vi har en överenskommelse med remittenten. Vår förhoppning är att detta kommer att ersätta faxsvar, telefonsvar och på sikt även papperssvar. 

Referensintervall

De flesta skriftliga provsvaren har referensintervallet utskrivet längst till höger. Analysresultat utanför referensintervallet markeras då med H om det är högre och med L om det är lägre än respektive referensintervallgräns.

För vissa analyser, t ex hormoner, ersätts referensintervallet i referenskolummen med "Se kommentar" och referensintervallet skrivs istället i en ruta längst ner på svarsblanketten. I dessa fall markeras patologiska värden inte med H eller L.

Önskas uppgift om mätmetod, precision och CV% för analyser kontakta

Cecilia Gälman, Laboratoriechef
Tfn:  08-123 191 80
cecilia.galman@aleris.se 

Till toppen av sidan