Våra rutinanalyser

Vi utför rutinanalyser inom bakteriologi, virologi, parasitologi och svamp.

Bakteriologi

Vi utför odlingar, serologi (antikroppsbestämning) och PCR-analyser för de vanligast förekommande sjukdomsorsakande bakterierna. T ex urinodlingar, borreliaserologi och screening av MRSA med PCR.
Resistensbestämningar mot antibiotika utförs då det är kliniskt motiverat. Ange på remissen vilket antibiotika som insatts/palaneras eller om eventuell penicillinallergi föreligger.

Resistensbestämningar

Bakterieisolat av kliniskt intresse där resistensläget inte på förhand är känt resistensbestäms rutinmässigt. En antibiotikapanel anpassad till bakterie och provtagningslokal används. Önskemål om resistensbestämning mot ett särskilt preparat kan anges på remissen.

Efterbeställning av kompletterande resistensbestämning måste göras inom en vecka efter att provet nått laboratoriet.

Resistensbestämning enligt S, I, R

S Sensitiv
Klinisk effekt kan förväntas vid normal dosering.

I Intermediär
Mellanområde där klinisk effekt kan förväntas med högre dos än normalt.

R Resistent
Klinisk effekt kan inte förväntas.

Virologi

Vi utför serologi (antikropps- och antigenbestämning) samt PCR-analyser för många sjukdomsorsakande virus. Till exempel Hepatit B, Hepatit C, HIV och EBV.
Positiva prov kommenteras.

Parasitologi

Vi utför analyser för parasiter i faeces- och urinprov. De vanligaste fynden är Giardia intestinalis, Blastocystis hominis och Entamoeba histolytica/dispar.

Mykologi (Svamp)

Vi utför odlingar för dermatofyter, jästsvamp och mögelsvamp från olika ställen på kroppen. De vanligaste fynden är Candida albicans och Trichophyton rubrum.

Till toppen av sidan