Urinprov

Instruktion för samling av dygnsmängd urin.

  • Töm blåsan genom att kissa i toaletten vid visst klockslag (t ex klockan 7.10). Anteckna tidpunkten. Denna urin sparas inte men efter detta sparas all urin under 24 timmar i dunken. Urinen bör förvaras kallt under uppsamlingsperioden.
  • Avsluta urinsamlingen med att kissa i dunken vid samma klockslag nästa morgon (enligt exemplet kl 7.10). Om någon portion missas måste urinsamlingen göras om från början.
  • Lämna hela mängden urin till laboratoriet när samlingen är avslutad. 


Instruktion för samling av 12 timmars natturin.

  • Töm blåsan genom att kissa i toaletten vid visst klockslag på kvällen t ex kl 19.10. Denna urin sparas inte, men efter detta sparas all urin under 12 timmar i dunken. Anteckna tidpunkten.
  • Avsluta urinsamlingen med att kissa i dunken nästa morgon efter 12 timmar enligt exemplet kl 07.10. Anteckna tidpunkten.
  • Lämna hela mängden urin till laboratoriet när samlingen är avslutad.
Till toppen av sidan