Provtagning

Aleris Medilab har ett flertal närlaboratorier dit du som patient kan komma för de flesta provtagningar utan tidsbeställning. Glöm inte att ta med legitimation och remissen eller provtagningsunderlaget.

Närlaboratorier för provtagning

Vi har närlaboratorier i Stockholm och i Uppsala och du kan välja det närlaboratorium som passar dig bäst.

Drogtester

Provtagning för drogtester i urin utförs på Aleris Medilabs Närlaboratorier i Traneberg, Uppsala och på Sophiahemmet.
Kontaktuppgifter till dem finner du här >>>

Om förberedelser

Ibland behöver man förbereda sig inför en provtagning. Information hittar du under "Förberedelser inför olika provtagningar, patientanvisningar" och under den provtagning det gäller.

Anställda vid Aleris Medilab har tystnadsplikt. Alla är skyldiga att följa sekretesslagens bestämmelser. Detta innebär att anställda som regel inte får lämna ut sekretessbelagda uppgifter till enskild person eller myndighet.

Till toppen av sidan