Synpunkter, förbättringsförslag och klagomål

Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du inte gör det är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får möjlighet att reda ut vad som hänt och förbättra vårt arbete. Vi återkopplar alltid klagomål och avvikelser. I första hand vill vi att du kontaktar oss via e-post.

Du kan även kontakta:

Patientnämnden

Patientnämnden är till för att underlätta kontakten mellan dig som patient och sjukvården. Du skriver dit och berättar vad som hänt och vilka som varit inblandade. Ange då ditt personnummer, namn och adress. Patientnämnden kan begära in yttrande från vården i ditt ärende.
Patientnämnden i Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning kan du som bor i Stor-Stockholm ta kontakt med om du har synpunkter på vårdens tillgänglighet eller dina rättigheter som patient, se www.sll.se.

Patientförsäkringen, LÖF

Patientförsäkringen, LÖF, är Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag som du kontaktar om du vill ansöka om ersättning för skada som uppstått i samband med undersökning, vård eller behandling.
Patientförsäkringen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vår och omsorg över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård från Socialstyrelsen.
Huvuduppgiften för IVO är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Den lagstiftning som styr IVO:s verksamhet är den samma som Socialstyrelsen hade att tillämpa.
IVO:s  webb kan du anmäla och klaga på vården.

Till toppen av sidan